Aktualności

Szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym

-
W dniach 18,19 listopada 2019 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeprowadzono szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.  W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze uprawnieni do realizacji powyższych zadań z województw wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, SA PSP w Poznaniu oraz przedstawiciel delegatury wojskowej ochrony przeciwpożarowej,  łącznie 20 osób. Szkolenie przeprowadzone zostało w formie bloków zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Część teoretyczna ukierunkowana została na omawianie zagadnień formalnoprawnych dotyczących kierowania działaniami ratowniczymi, zagadnień związanych ze współpracą służb i podmiotów współdziałających na miejscu zdarzenia oraz organizację pracy sztabu akcji. Cześć praktyczna szkolenia przeprowadzona została w formie gry sztabowej, podczas której uczestnicy szkolenia podzieleni na kilka oddzielnych zespołów realizowali symulowane działanie ratownicze. Zajęcia poprowadzone zostały przez funkcjonariuszy SA PSP w Poznaniu wspomaganych  przez przedstawiciela KW PSP w Gorzowie Wlkp. w osobie mł. bryg. Tomasza Lewandowskiego który merytorycznie wsparł przedsięwzięcie realizując obszar z zakresu współpracy na linii KDR-PSK/MSK-WSKR przeprowadzając analizę wybranego zdarzenia ratowniczego w charakterze tzw. studium przypadku.
W trakcie szkolenia korzystając z uprzejmości firmy Rosenbauer skorzystano z aplikacji Rosenbauer EMEREC pozwalającej  na interaktywne kierowanie praktyczną częścią ćwiczenia, aktywnie i co najważniejsze w czasie rzeczywistym wprowadzając kolejne zmienne do założenia taktycznego.

Opracowanie: mł.bryg. Przemysław Berus - SA PSP w PoznaniuGaleria