Aktualności

Szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym

-
W dniach 4, 5 grudnia 2019r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeprowadzono szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.  W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze uprawnieni do realizacji powyższych zadań z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, łącznie 16 osób. Szkolenie przeprowadzone zostało w formie bloków zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Część teoretyczna ukierunkowana została na omawianie zagadnień formalnoprawnych dotyczących kierowania działaniami ratowniczymi, zagadnień związanych ze współpracą służb i podmiotów współdziałających na miejscu zdarzenia oraz organizację pracy sztabu akcji. Cześć praktyczna szkolenia przeprowadzona została w formie gry sztabowej, podczas której uczestnicy szkolenia podzieleni na kilka oddzielnych zespołów realizowali symulowane działanie ratownicze. Zajęcia poprowadzone zostały przez funkcjonariuszy SA PSP w Poznaniu wspomaganych  przez przedstawiciela KM PSP  w Poznaniu w osobie st.kpt. Michała Kucierskiego oraz Tomasza Lewandowskiego, który merytorycznie wsparł przedsięwzięcie realizując obszar z zakresu współpracy na linii KDR- media społecznościowe.


Opracował: mł. bryg. Przemysław Berus, SA PSP Poznań
Zdjęcia: mł. bryg. Przemysław Berus, SA PSP Poznań


Galeria