Aktualności

Targi Edukacji i Pracy.

-
W dniu 6.03.2023 r. dzięki inicjatywie Gminnego Centrum Informacji w Mosinie zorganizowano kolejną, XVII edycję Targów Edukacji i Pracy w Mosinie. Targi dedykowane są dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz osób poszukujących pracy. W trakcie targów wszystkie osoby zainteresowane mogą uzyskać kompleksowe informacje na temat możliwości wyboru kierunku kształcenia, poruszania się po rynku pracy, doradztwa zawodowego oraz dostępnych ofert pracy. Na targach nie zabrakło również oferty na temat możliwości kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa, która zaprezentowana została przez kadrę i kadetów SA PSP w Poznaniu.

Opracowanie: mł. bryg. Magdalena Maćkowiak, bryg. Przemysław Berus,
Zdjęcia: mł. bryg. Magdalena Maćkowiak, m.asp. Karolina Muzolf-Kamińska.


Galeria