Aktualności

Uroczysta promocja absolwentów rocznika 2016/2018

-
6 lipca 2018 roku kadeci XXVI Dziennego Studium Aspiranckiego oraz słuchacze VI Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego przystąpili do uroczystej promocji na placu apelowym szkoły. To zwieńczenie dwóch lat intensywnej nauki i ciężkiej pracy ukoronowane awansem na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim oraz tytułem technika pożarnictwa.

Na uroczystości stawili się jej główni bohaterowie ? promowani strażacy, a także liczne grono ich rodzin, przyjaciół i znajomych, którzy byli świadkami tej podniosłej chwili. Rangi wydarzeniu niewątpliwie dodawali zaproszeni goście, wśród których m.in. przybyli:
- zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tadeusz Jopek,
- kapelan krajowy strażaków ksiądz st. bryg. dr Jan Krynicki,
- kapelan wielkopolskich strażaków ksiądz Mateusz Drob,
- kapelan Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu ksiądz prałat Stanisław Wojtaszek delegat Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego,
- proboszcz parafii pw. Św. Trójcy w Poznaniu ksiądz Marek Matyba,
- Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak,
- v-ce prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński,
- były komendant główny straży pożarnych generał poż. Andrzej Stefanowski,
- komendant Centralnej Szkoły PSP mł. bryg. Piotr Placek,
- zastępca komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek,
- komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy st. bryg. Jacek Antos wraz z zastępcą st. bryg. Robertem Sawoszem,
- Prorektor ds. Naukowo?Dydaktycznych i Studenckich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej dr hab. Marcin Smolarkiewicz,
- zastępca dyrektora ds. Certfikacji i Dopuszczeń Centrum Naukowo?Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy bryg. dr inż. Jacek Zboina,
- komendant miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak,
- radca Wojewody Wielkopolskiego Jerzy Fleming,
- byli komendanci Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. w st. spocz. Witold Gołębowski i st. bryg. w st. spocz. Jerzy Bronowicz,
- prezes Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów pan Marian Puziak,
- prezes Koła Emerytów przy SA PSP w Poznaniu pan Andrzej Skorzanek,
- dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno?Epidemiologicznej gen. brygady dr n. med. Andrzej Trybusz,
- zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ppłk. dypl. Włodzimierz Cieciura,
- dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mjr. Mariusz Tasior,
- dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Poznaniu pan Wojciech Tulibacki,
- prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski pan Ludwik Jaworek,
- prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pani Jolanta Ratajczak,
- Państwowy Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na obszarze województwa wielkopolskiego pani Beata Nowacka-Juska,
- zastępca burmistrza Miasta Lubonia pan Mateusz Mikołajczak.

Promocja poprzedzona była uroczystą mszą świętą odprawioną w kościele pw. Św. Trójcy na poznańskim Dębcu, którą koncelebrowali zaproszeni księża - ksiądz st. bryg. dr Jan Krynicki, ksiądz Mateusz Drob, ksiądz Marek Matyba oraz szkolny kapelan ? ksiądz prałat Stanisław Wojtaszek.

Podczas uroczystości odczytano okolicznościowe listy z życzeniami dla świeżo upieczonych aspirantów przesłane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego.

Prymusem rocznika został mł. asp. Sebastian Koterbiak, który w przemówieniu końcowym podziękował kadrze szkoły za trud włożony w przygotowanie absolwentów do rozpoczęcia nowego etapu w życiu, jakim będzie rozpoczęcie służby stałej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Całość ceremonii przebiegała przy akompaniamencie Orkiestry Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji.

Po zakończeniu promocji absolwenci studium dziennego zostaną skierowani do komend na terenie kraju, gdzie podejmą służbę stałą, a słuchacze kursu zawodowego powrócą do swoich jednostek macierzystych aby kontynuować w nich pracę na wyższych stanowiskach służbowych.

Absolwentom gratulujemy i życzymy powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym.

Galeria wydarzenia dostępna jest TUTAJ.

Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak ? SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: st. kpt. Daniel Przewoźniak, asp. sztab. Janusz Sosiński, Agnieszka Chmiel ? SA PSP w Poznaniu


Galeria