Aktualności

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE ORAZ WRĘCZENIE DECYZJI

-
W dniu 8 marca 2021 roku w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętego strażaka. W obecności Komendantów Szkoły strażak Sylwia Bajur złożyła ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowanie przyjął Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. mgr inż. Maciej Zdęga.

W dalszej części uroczystości Komendant wręczył decyzje:
  •  powierzenia obowiązków Kierownika Sekcji  Planowania i Organizacji w Wydziale Kształcenia mł. bryg. Magdalenie Maćkowiak,
  •  powierzenia obowiązków Starszego Wykładowcy w Wydziale Kształcenia st. kpt. Sławomirowi Kozłowskiemu.
Pani Sylwi serdecznie gratulujemy i witamy w szeregach funkcjonariuszy, natomiast Pani Magdalenie i Panu Sławkowi gratulujemy i życzymy sukcesów na nowych stanowiskach służbowych.  

Opracował: asp. sztab. Grzegorz Matczak, SA PSP Poznań
Zdjęcia: mł. asp. Piotr Janiuk, SA PSP Poznań


Galeria