Aktualności

Uroczystości wręczenia zaświadczeń ukończenia Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak oraz złożenie ślubowania przez nowo przyjętych funkcjonariuszy.

-
W dniu 24 lutego br. w sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbył się uroczysty apel z okazji ślubowania, które złożyli strażacy przyjęci do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz zakładowej straży pożarnej grupy Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Wydarzenie połączone było z uroczystością wręczenia zaświadczeń ukończenia Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak (KS 14) realizowanego na bazie WOSz KW PSP z siedzibą w Bornem Sulinowie. Szkolenie realizowane było pod patronatem SA PSP w Poznaniu i zakończone zostało dwuetapowym egzaminem końcowym składającym się z części teoretycznej oraz praktycznej. Egzamin końcowy zdało 33 uczestników szkolenia poszerzając tym samym potencjał sił KW PSP w Szczecinie.
Z ramienia kierownictwa SA PSP w Poznaniu udział w uroczystościach wziął Zastępca Komendanta Szkoły, st. bryg. Mariusz Hulewicz.

Pełny tekst opracowania dostępny jest na stronie KW PSP w Szczecinie.

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej KW PSP w Szczecinie,
Zdjęcia: st. bryg. Artur Banasiak, bryg. Przemysław Berus na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej KW PSP w Szczecinie.


Galeria