Aktualności

Uroczysty apel

-
W dniu 7 stycznia 2020 roku podczas uroczystego apelu w obecności pracowników, kadetów i słuchaczy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zgodnie z ceremoniałem nastąpiło pożegnanie i przywitanie ze sztandarem komendantów Szkoły.
Ze sztandarem Szkoły i z osobami będącymi na uroczystym apelu pożegnał się st. bryg. Jan Kołdej - odwołany komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.
Natomiast st. bryg. Maciej Zdęga,  któremu Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak z dniem 4 stycznia 2020 roku powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu przywitał się ze sztandarem Szkoły oraz kadrą kierowniczą, kadetami i słuchaczami Szkoły.
Po uroczystym apelu w sali audiowizualnej odbyło się spotkanie Kierownictwa Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi.

Opracował: st. bryg. Mariusz Hulewicz, SA PSP Poznań
Zdjęcia: ogn. Piotr Janiuk, SA PSP Poznań


Galeria