Aktualności

UROCZYSTY APEL

-
W dniu 5 czerwca 2020 roku o godzinie 9.00 w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbył się uroczysty apel z okazji ukończenia szkolenia Dziennego Studium Aspiranckiego 28 przez 95 absolwentów.

W trakcie apelu głos zabrał Komendant Szkoły, który w kilku słowach podziękował absolwentom szkoły za szczególne zaangażowanie w służbie podczas akcji Covid 19.

W dalszej części apelu nastąpiła miła chwila podziękowań dla absolwentów zaangażowanych w pracę kółka chemicznego.

Wszystkim opuszczającym mury Szkoły życzymy samych sukcesów w służbie i satysfakcji z wykonywanej pracy.


Opracował: st. bryg. Tomasz Nowicki, SA PSP Poznań
Zdjęcia: Agnieszka Chmiel, SA PSP PoznańGaleria