Aktualności

Uroczysty apel inaugurujący rok szkolny 2012/2013

- Dnia 5 września 2012 r. o godzinie 9.30 odbył się uroczysty apel rozpoczynający w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu rok szkolny 2012/2013.

Komendant Szkoły st. bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz w swoim przemówieniu skierowanym do uczestników apelu szczególnie ciepło przywitał 90 nowo przyjętych słuchaczy. Życzył im przede wszystkim wytrwałości i dobrych wyników w zdobywaniu wiedzy, by dotychczasowe zainteresowanie służbą strażacką przerodziło się w pasję. Życzył im także aby dotrwali do promocji w 2014 roku. Podczas apelu Komendant awansował na wyższe stopnie służbowe 32 kadetów oraz wręczył st. str. kadetowi Jakubowi Pokrzywińskiemu srebrną Odznakę Wzorowy Kadet Pożarnictwa, 15 kadetów wyróżnionych zostało listem pochwalnym i dwudniowym urlopem nagrodowym za godne reprezentowanie szkoły i osiągnięcia w sporcie pożarniczym. Po zakończeniu uroczystości w sali audiowizualnej nowym słuchaczom naszej Szkoły została przedstawiona kadra dydaktyczno-wychowawcza i administracyjna.

Semestr unitarny rozpoczyna się obozem pod namiotami na poligonie szkolnym w Luboniu. Etap ten zakończy się pod koniec września i kontynuowany będzie w Szkole.

PN