Aktualności

Uroczysty apel inaugurujący rok szkolny 2013/2014

- Komendant Szkoły st. bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz w swoim przemówieniu skierowanym do uczestników apelu szczególnie ciepło przywitał  nowo przyjętych słuchaczy. Życzył im przede wszystkim wytrwałości i dobrych wyników w zdobywaniu wiedzy, by dotychczasowe zainteresowanie służbą strażacką przerodziło się w pasję. Życzył im także aby dotrwali do promocji w 2015 roku. Podczas apelu Komendant awansował na wyższe stopnie służbowe 12 kadetów oraz wręczył st. str. kadetowi Andrzejowi Bartoszewskiemu srebrną Odznakę Wzorowy Kadet Pożarnictwa za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce i służbie.. Po zakończeniu uroczystości w sali audiowizualnej nowym słuchaczom naszej Szkoły została przedstawiona kadra dydaktyczno-wychowawcza i administracyjna.

Semestr unitarny rozpoczyna się obozem pod namiotami na poligonie szkolnym w Luboniu. Etap ten zakończy się pod koniec września i kontynuowany będzie w Szkole.

PN