Aktualności

Uroczysty apel - ślubowanie, nagrody Komendanta Głównego oraz awanse na wyższe stopnie służbowe

-
     W dniu 6 lipca br. w obecności Komendanta Szkoły oraz Zastępców, ślubowanie na Sztandar Szkoły złożył strażak Mariusz Pach. Nowoprzyjęty funkcjonariusz został przydzielony do służby w Wydziale Kwatermistrzowskim.  Z okazji wstąpienia w szeregi funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, życzenia wielu sukcesów na drodze zawodowej życzą koleżanki i koledzy.

     Dalszym elementem uroczystego apelu było przekazanie nagród finansowych od Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiaka, za zaangażowanie w transport z pomocą humanitarną dla regionu Bałkanów Zachodnich następującym funkcjonariuszom:
- asp. Michał Strutyński;
- st. sekc. Piotr Łabendzki.

     Ponadto, Komendant Szkoły wręczył akty nadania stopnia młodszego aspiranta pracownikom i absolwentom Szkoły, którzy zakończyli edukację w systemie dziennym i zaocznym:
Awans w stopniu otrzymali:
- mł. asp. Łukasz Rodziak; 
- mł. asp. Borys Hołubowicz;
- mł. asp. Piotr Janiuk;
- mł. asp. Damian Górka;
- mł. asp. Tomasz Andrzejewski.

     W tym dniu, Komendant Szkoły powitał oficjalnie również Panią st. kpt. Emilę Pałubicką-Florczak, która od 1 lipca 2020 roku dołączyła do kadry naszej Szkoły.

     Na zakończenie st. bryg. Maciej Zdęga pogratulował nowoprzyjętym, awansowanym i nagrodzonym funkcjonariuszom oraz życzył dalszych awansów zawodowych i zaprosił do wspólnego zdjęcia.

Opracował: kpt. Przemysław Rychlicki, SA PSP Poznań
Zdjęcia: Agnieszka Chmiel, SA PSP Poznań


Galeria