Aktualności

USAR-EX 2011

- Ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej "Gdańsk" i Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej "Poznań 4" pod kryptonimem "USAR-EX 2011" w dniach od 26 marca do 1 kwietnia odbywają się na poligonie Szkoły. Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie zdolności pododdziałów do prowadzenia działań poszukiwawczo- ratowniczych poza granicami kraju w związku z pełnionym dyżurem grupy wyjazdowej USAR Poland. Dowódcą ćwiczeń jest st. kpt. Tomasz Czyż.

AN