Aktualności

Warsztaty dla instruktorów

- Od 8 do 12 października 2018 roku na trenie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne pod tytułem "Ratownictwo na drogach w zakresie podstawowym". Adresatem warsztatów była kadra realizująca zajęcia dydaktyczne w szkołach oraz ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej.

Warsztaty zostały przeprowadzone w dwóch częściach: wykładowej realizowanej w sali dydaktycznej Szkoły oraz praktycznej, na terenie szkolnego poligonu w Luboniu. Podczas części wykładowej zostały poruszone aspekty metodyki przygotowania do zajęć z zakresu działań ratowniczych, podstawowe działania ratownicze, budowa pojazdów oraz sprzęt wykorzystywany podczas działań  w transporcie drogowym i szynowym. Zajęcia praktyczne polegały na realizacji założeń taktycznych podczas wykonywania dostępu do poszkodowanych podczas wypadków z udziałem samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i pojazdów szynowych. Uczestnicy kursu mieli również okazje zobaczyć zajezdnię tramwajową Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej wraz ze sprzętem Zakładowej Grupy Ratowniczej przedsiębiorstwa, byli w podpoznańskiej siedzibie pociągu ratowniczego Polskich Linii Kolejowych oraz w fabryce autobusów SOLARIS w Bolechowie, gdzie dzięki uprzejmości pracowników firmy zostali zapoznani z budową i systemami bezpieczeństwa pojazdów szynowych i autobusów.

Instruktorami prowadzącymi obydwie części byli wykładowcy ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu na co dzień realizujący zajęcia dydaktyczne z kadetami i słuchaczami szkoły. Celem warsztatów było przygotowanie metodyczne i tematyczne instruktorów do prowadzenia szkoleń na poziomie podstawowym z zakresu ratownictwa technicznego ? drogowego i szynowego w zakresie określonym  ?Zasadami organizacji ratownictwa technicznego w KSRG?. W ostatnim dniu warsztatów zostały przeprowadzone ćwiczenia końcowe na bazie konspektów przygotowanych przez uczestników szkolenia oraz wypracowanie wniosków końcowych. Każdy z uczestników szkolenia na zakończenia otrzymał stosowne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: kpt. Jacek Chełstowski, mł. kpt. Janusz Ziemniczak - SA PSP w Poznaniu


Galeria