Aktualności

Warsztaty metodyczne z zakresu prowadzenia szkoleń.

-
W dniach 7-8 września br. w SA PSP w Poznaniu, pod nadzorem Biura Edukacji KG PSP, przeprowadzono warsztaty metodyczne z zakresu prowadzenia szkoleń. W warsztatach udział brali przedstawiciele Ośrodków Szkolenia Komend Wojewódzkich PSP oraz Szkół Pożarniczych, nadzorujący proces dydaktyczny w podległych placówkach, a także przedstawiciel WOP nadzorujący przedmiotowe zagadnienia w Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie k/Grudziądza. Warsztaty osobiście otwarł Zastępca Komendanta Szkoły, st. bryg. Mariusz Hulewicz. Podczas warsztatów poruszano zagadnienia związane z metodyką prowadzenia szkoleń, zasadami dokumentowania szkoleń w odniesieniu do nadzoru dydaktycznego poddając dyskusji również sam obszar nadzoru dydaktycznego. Tematyka wydarzenia oraz aktywność uczestników pozwoliła w drodze konstruktywnej wymiany zdań wypracować szereg uwag i spostrzeżeń, które po weryfikacji będą mogły zostać wdrożone celem usprawnienia organizacji przedmiotowego obszaru. Na zakończenie warsztatów Zastępca Komendanta Szkoły, st. bryg. Mariusz Hulewicz wręczył uczestnikom zaświadczenia udziału w wydarzeniu, dziękując za zaangażowanie i profesjonalne podejście do rozpatrywanych zagadnień.


Opracowanie: bryg. Mariusz Międzybrodzki, bryg. Przemysław Berus, 
Zdjęcia: bryg. Przemysław Berus. 


Galeria