Aktualności

Warsztaty metodyczno-tematyczne

W dniach od 16 do 19 września 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przeprowadzono warsztaty metodyczno-tematyczne Ratownictwo techniczne realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym.
W warsztatach udział wzięło 17 funkcjonariuszy realizujących zajęcia dydaktyczne z komend wojewódzkich PSP w Kielcach, Rzeszowie, Warszawie, Białymstoku, Katowicach, Lublinie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
Z ramienia Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu zajęcia prowadzili: kpt. Janusz Ziemniczak oraz mł. kpt. Sebastian Lichtański.
Warsztaty zostały zorganizowane w ramach współpracy Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu z Ośrodkiem Szkolenia KW PSP w Lublinie na podstawie Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: bryg. Michał Fabiański - SA PSP Poznań
Zdjęcia: kpt. Janusz Ziemniczak - SA PSP PoznańGaleria