Aktualności

Warsztaty ratownictwa chemicznego

-

W zajęciach udział brali elewi 47 Szkolenia Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej oraz strażacy z JRG 6, JRG 7, JRG 2, Dowódcy JRG, Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego i Kierownictwo Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu oraz przedstawiciele Specjalistycznych Grup  Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z województwa wielkopolskiego reprezentujący Komendy Powiatowe w Koninie, Ostrowie Wlkp. i Lesznie.

Zajęcia miały na celu doskonalenie umiejętności i poszerzenie zakresu wiedzy na temat:

- przeprowadzenie rozpoznania substancji niebezpiecznej – identyfikacja substancji,

- pożar cysterny z gazem płynnym – zasady postępowania,

- uszczelnianie wycieków (zbiorniki i rurociągi) substancji niebezpiecznych,

- przepompowywanie cieczy niebezpiecznych – zestawy pompowe.

Kolejne dni, miesiące i lata przynoszą nowe rozwiązania techniczne, systemy produkcji i rozwój infrastruktury przemysłowej, które to nie są wolne od procesów i substancji chemicznych. Dlatego staramy się każdego dnia nadążać za wszelkimi nowościami pojawiającymi się na niwie ratownictwa chemiczno - ekologicznego poprzez udział w takich szkoleniach.

PN