Aktualności

Warsztaty - Ratownictwo techniczne w transporcie drogowym

- ramach działalności wspomagającej w nadzorze dydaktycznym, Szkoła Aspirantów z Biurem Szkolenia KG PSP przeprowadziła warsztaty dla wykładowców i instruktorów szkół i ośrodków szkolenia PSP. Tematem szkolenia, zrealizowanego na poligonie pożarniczym w Luboniu w dniu 4 marca br. było  Ratownictwo techniczne w transporcie drogowym.

Podczas zajęć uczestnicy zostali podzieleni na grupy, które realizowały różne scenariusze ćwiczeń z zakresu organizacji akcji ratownictwa technicznego. Zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu ewakuacji osób poszkodowanych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów osobowych. Zajęcia prowadzili: kpt. Jacek Gawroński, kpt. Tomasz Trybuła, mł.asp. Sebastian Lichtański, mł.ogn. Damian Lekki, st.sekc. Marcin Żuchowski, sekc. Janusz Ziemniczak.
Podczas zajęć wprowadzono, do opanowanych już umiejętności z zakresu technik uwalniania osób, umiejętności  pokonywania problemów technicznych i samodzielnego wypracowywania decyzji dowódczych.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się także z budową i zasadami postępowania podczas zdarzeń z udziałem pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

JG/PN