Aktualności

Warsztaty specjalistyczne z zakresu współdziałania grup ratownictwa technicznego.

W dniach 9,10 września br. na terenie poligonu szkolnego w Luboniu odbyły się warsztaty specjalistyczne z zakresu współdziałania grup ratownictwa technicznego. Organizacyjnie warsztaty podzielone były na dwie części;
- teoretyczną, podczas której prowadzący zajęcia prezentowali uczestnikom warsztatów obszary wiedzy z zakresu postępowania podczas działań ratowniczych z udziałem nietypowo ułożonych pojazdów osobowych, a także postępowania podczas zdarzeń z udziałem wielkich gabarytów w tym środków transportu publicznego na przykładzie taboru tramwajowego,
- praktyczną, podczas której uczestnicy warsztatów mieli okazję w sposób rzeczywisty weryfikować założenia teoretyczne przekazane we wcześniejszym bloku. W ramach części praktycznej uczestnicy warsztatów pod nadzorem prowadzących zajęcia podejmowali próby samodzielnego wykonania poszczególnych elementów działania ratowniczego stanowiących element składowy założenia taktycznego.
Warsztaty prowadzone były przez kadrę dydaktyczną SA PSP w Poznaniu oraz dowódcę JRG nr 7 w Poznaniu będącego jednocześnie dowódcą "Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego - Poznań 7", uczestnikami warsztatów byli członkowie wspomnianego pododdziału specjalistycznego PSP.

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, SA PSP Poznań


Galeria