Aktualności

WARSZTATY TEMATYCZNE

- Zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „Planem nadzoru dydaktycznego 2012 r.” w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu w dniach 2-4 października 2012 roku zorganizowano warsztaty tematyczne. Uczestnikami warsztatów byli wykładowcy realizujący zajęcia dydaktyczne z ośrodków szkolenia będących w obszarze nadzoru dydaktycznego Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz dowódcy i zastępcy dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych z Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim.

Pierwszego dnia tematem zajęć były „Zasady prowadzenia akcji ratowniczej w samochodach zasilanych elektrycznie i hybrydowych”. Uczestników zapoznano z budową i zagrożeniami występującymi w pojazdach hybrydowych, a także zapoznano z budową i występującymi zagrożeniami w pojazdach zasilanych elektrycznie. Szczególną uwagę zwrócono na zasady postępowania podczas zdarzeń z udziałem tych pojazdów. Ćwiczenia uatrakcyjnił pokaz pojazdów hybrydowych na przykładzie Toyoty Prius i Toyoty Yaris.

Kolejnego dnia omawiano i dyskutowano nad problemami określającymi „Działania ratowniczo-gaśnicze z wykorzystaniem drabin przystawnych”. Omówiono zasady ich sprawiania, zwrócono uwagę na sposoby przystawiania drabin do obiektu i w stronę osób poszkodowanych, a także tematykę zabezpieczania strażaka i sprzętu podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Szczególną uwagę poświęcono problemom związanym ze sprawianiem drabiny dwuprzęsłowej wysuwanej typu ZS. Na zakończenie omówiono tematykę związaną z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych.

W ostatnim dniu warsztatów „Ratownicze zestawy pneumatyczne uszczelniające” były tematem przewodnim zajęć poligonowych. Podczas ćwiczeń na poligonie szkolnym w Luboniu przeprowadzono zajęcia praktyczne, które realizowane były na szkoleniu uzupełniającym strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej, zapoznano również uczestników warsztatów z wyposażeniem samochodu ratownictwa chemicznego będącego na wyposażeniu Szkoły Aspirantów. Podczas podsumowania trzydniowych zajęć wymieniono poglądy i szczegółowo omówiono sposoby realizacji zajęć praktycznych na szkoleniach uzupełniających w ośrodkach dydaktycznych.

PN