Aktualności

Warsztaty z Urzędu Dozoru Technicznego

-
28 marca 2018 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyły się warsztaty nt. ?Bezpieczna eksploatacja urządzeń ciśnieniowych transportu bliskiego?. 
Były to warsztaty prewencyjne realizowane przez przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzeń ciśnieniowych oraz transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu, a pozostających na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej i użytkowanych podczas akcji ratowniczych. Celem szkolenia było podniesienie kultury technicznej i poziomu bezpieczeństwa osób obsługujących urządzenia, poznanie ich specyfiki oraz eliminacja niebezpiecznych zachowań podczas eksploatacji urządzeń.
Bardzo interesująca część wykładów dotyczyła studium wypadków związanych z wypadkami w jednostkach organizacyjnych PSP.
 
Opracowanie: bryg. Artur Banasiak  ? SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: bryg. Artur Banasiak ? SA PSP w Poznaniu