Aktualności

Warsztaty z zakresu dochodzeń popożarowych

W dniach 25-26 marca 2011 odbyły się siódme warsztaty z zakresu dochodzeń popożarowych FIW-07/2011. W warsztatach uczestniczyło 30 osób: strażacy komend powiatowych oraz biegli z list sądów okręgowych. Tematyka spotkania dotyczyła ofiar śmiertelnych w pożarach, a także zakresu badań kryminalistycznych oraz toksykologicznych. W pierwszym dniu uczestnicy brali udział w oględzinach zewnętrznych i sekcji zwłok prowadzonej w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pod przewodnictwem dra Czesława Żaby. Natomiast mł. asp. Sebastian Dropiński - Technik Kryminalistyki KWP w Poznaniu zaprezentował słuchaczom zagadnienia dotyczące procesowych oględzin miejsca pożaru z udziałem ofiary śmiertelnej. Drugi dzień poświęcony został "case study" - omówieniu przypadków, a także prezentacji przez przedstawiciela firmy Stigo Sp. z o.o.  programu PyroSim - oprogramowania wspierającego opiniowanie biegłego w zakresie sprawdzania hipotez dotyczących rozwoju pożaru. Cykliczne warsztaty z zakresu dochodzeń popożarowych, których kolejna edycja planowana jest jesienią br, są unikatową inicjatywą szkoleniową na terenie naszego kraju, a o zapotrzebowaniu na ten rodzaj doskonalenia zawodowego niech świadczy fakt długiej listy rezerwowej osób, które w wiosennych warsztatach nie mogły wziąć udziału ze względu na brak miejsc.

PG/AN