Aktualności

Wizyta delegacji z Ukrainy

-
W dniu 22 stycznia w Szkole Aspirantów PSP Poznaniu gościła delegacja z Ukrainy. W skład delegacji wchodzili:
- Mykola Ilchenko - Zastępca Szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych,
- Siergiej Kruk - Szef Zarządu Głównego PSSN w obwodzie rowieńskim,
- Yaroslav Kondaurov - Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr - Kierownik Działu Rekrutacji i Służby Ochrony Ludności,
- Viktor Vitovetskyi - Kierownik Działu ds. Wdrażania Reform w organach ochrony ludności podjednostkach PSSN Ukrainy.

Opiekunami delegacji z ramienia Komendy głównej PSP byli:
- st. kpt. Emil Smiliński - specjalista w Biurze Szkolenia KG PSP,
- Magdalena Skrzypczak - Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP.

W czasie wizyty Goście zapoznali się z systemem szkolenia, zasadami naboru do Szkoły oraz sposobem przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w zawodzie technik pożarnictwa. Następnie delegacja zwiedziła sale wykładowe, szkolną jednostkę ratowniczo-gaśniczą, oraz poligon pożarniczy w Luboniu.


Opracował: mł. bryg. Łukasz Kwas, SA PSP Poznań
Zdjęcia: ogn. Piotr Janiuk, SA PSP Poznań


Galeria