Aktualności

Wizyta strażaków z Berlina

-
W dniu dzisiejszym, 17 marca 2014 roku w SA PSP w Poznaniu odbyło się spotkanie robocze zespołu „Zgaś Ryzyko”. Specjalnymi gośćmi dzisiejszego spotkania byli: Frieder Kircher - Dyrektor Regionu Północnego Berlińskiej Straży Pożarnej oraz Pan Zbigniew Kozłowski, ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: nadbryg. Marek Kowalski  - Zastępca Komendanta Głównego PSP;
st. bryg. Krzysztof Biskup - Zastępca Dyrektora CNBOP ;
st. bryg. Paweł Janik  - Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP
oraz st. bryg. Tomasz Leszczyński Kujawsko Pomorski Komendant Wojewódzki PSP.

    Podczas spotkania omówiono:

1. Działania i program Berlińskiej Straży Pożarnej w zakresie ograniczenia liczby ofiar pożarów oraz poprawy bezpieczeństwa pożarowego, z uwzględnieniem następujących zagadnień:
- współpraca Straży Pożarnej w tym zakresie z innymi instytucjami (administracja, NGOs, biznes);
- edukacja społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego;
- upowszechnianie czujek dymu oraz czujników CO w obiektach mieszkalnych oraz metoda pomiaru liczby mieszkań wyposażonych w te urządzenia;
- określanie kosztów pożarów oraz ofiar pożarów (rannych, śmiertelnych).

2. Założenia Programu „Zgaś Ryzyko” – Program ograniczania liczby ofiar pożarów w latach
2014 – 2023.

3. Formy współpracy  PSP i Berlińskiej Straży Pożarnej w zakresie ograniczenia liczby ofiar pożarów.