Aktualności

Wyjazdy SJRG za 2021 rok

-
Na podstawie danych statystycznych wygenerowanych z programu SWD PSP pojazdy ratownicze Szkoły wyjeżdżały do zdarzeń na obszarze miasta Poznania i powiatu poznańskiego w roku 2021 w n/w zestawieniu:

  • Pożary - 246
  • Miejscowe zagrożenia - 483
  • Alarmy fałszywe - 177
  • RAZEM - 906

Porównując dane z rokiem 2020 zanotowano ogólny wzrost liczby interwencji o 8,5% (z 835 na 906), z czego pożary wzrost o 5,6% (z 233 na 246), miejscowe zagrożenia wzrost o 9,3% (z 442 na 483), alarmy fałszywe wzrost o 10,6% (z 160 na 177).

Średnio siły i środki SA PSP w Poznaniu w roku 2021 interweniowały co 9 godzin i 41 minut.

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Kwas, SA PSP w Poznaniu

Galeria