Aktualności

Wykorzystanie współczesnych zdobyczy techniniki w procesie doskonalenia zawodowego strażaków.

-
W dniu 21.11.2022r, na terenie poligonu szkolnego w Luboniu odbyła się prezentacja sprzętu ratowniczego oraz narzędzi dydaktycznych usprawniających realizację procesu doskonalenia zawodowego dla strażaków. Wśród prezentowanej gamy sprzętu znalazły się min. urządzenie gaśnicze typu Cobra, system piany sprężonej CAFS, sprzęt ochrony układu oddechowego nowej generacji, umożliwiający skuteczną komunikację pomiędzy ratownikami bez konieczności korzystania z dodatkowego sprzętu łączności. Ponadto zaprezentowana została płachta umożliwiająca ugaszenie pożaru np. środków transportu na przykładzie samochodu osobowego. Nie zabrakło również udostępnionego uczestnikom wydarzenia dodatkowego sprzętu w postaci kamer termowizyjnych, środków ochrony indywidualnej, akumulatorowych wentylatorów oddymiających itp. Dodatkowo w ramach zajęć zaprezentowany został system VR z aplikacją szkoleniową dotyczącą symulacji z zakresu ratownictwa medycznego. Sprzęt, o którym mowa prezentowany był wykonawczo w postaci rzeczywistego użycia na wybranych stanowiskach ćwiczebnych. Prezentacja sprzętu przeprowadzona została przez firmy Armatec, SimArt-VR, Laerdal, Nixus, które przedstawiły uczestnikom zajęć część swojej oferty z zakresu sprzętu dedykowanego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Uczestnikami zajęć byli słuchacze SA PSP w Poznaniu oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych PSP województwa wielkopolskiego. 

Opracowanie: bryg. Berus Przemysław,
Zdjęcia: bryg. Berus Przemysław, st. kpt. Rychlicki Przemysław, mł. kpt. Bajur Michał.


Galeria