Aktualności

Wyróżnienia dla Liderów projektu "PW2".

-
W Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu na przełomie roku 2021/2022 realizowano innowacyjny projekt edukacyjny Pasja Wiedza Wartości - "PW2". Ideą projektu było promowanie profesjonalizmu służby - budowanie właściwych nawyków dotyczących doskonalenia zawodowego, zdolności współpracy w zespole oraz rozwoju umiejętności dowódczych kadetów. Oparcie projektu na pasji, wiedzy i wartościach miało pozwolić wykorzystać efekt synergii ich oddziaływania na kształtowanie długotrwałego zaangażowania w służbę młodych strażaków. 
Uczestnicy programu w swoim gronie odbyli dwa cykle ćwiczeń adresowanych tylko dla Nich. Przy wsparciu wykładowców i instruktorów Wydziału Kształcenia uczestnicy programu rozwijali swoje umiejętności ratownicze i gaśnicze wchodząc na wyższy poziom zaawansowania. Liderzy (22 osoby), którzy wyznaczali sposoby postępowania nowoprzybyłym do szkoły kadetom po raz kolejny udowodnili, że aspirując do bycia skutecznym dowódcą podczas działań ratowniczych trzeba się ciągle rozwijać. W ten sposób uwieńczono 1-wszą edycję projektu "Pasja Wiedza Wartości".
Wybrani kadeci drugiej kompanii, którzy tworzyli zespół Liderów Programu i w pierwszym semestrze nauki w projekcie Pasja Wiedza Wartości (PW2) wspierali kolegów i koleżanki z młodszej kompanii w przygotowaniach do rozpoczęcia służb w podziale bojowym pełniąc rolę Liderów zespołów, odebrali wyróżnienia za zaangażowanie w realizację powierzanych zadań. Co istotne głównym wyróżnieniem, które otrzymali Liderzy projektu zgodnie z ich życzeniem były zajęcia warsztatowe z zakresu taktyki działań ratowniczych w aspekcie doskonalenia umiejętności postępowania ratowniczego podczas zdarzeń niebezpiecznych z udziałem samochodów osobowych. Zajęcia zorganizowane zostały przez wykładowców wydziału kształcenia z przedmiotu taktyka działań ratowniczych, którzy w dniach 27 kwietnia oraz 5 maja br. na poligonie szkolnym w Luboniu zorganizowali omawiany blok zajęć dla wyróżnionych kadetów kompanii drugiej.

Wszystkim Uczestnikom gratulujemy.

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, st. kpt. Anna Cedro, 
Zdjęcia: st. sekc. kdt Łukasz Rutkowski


Galeria