Aktualności

Young Civil Protection Professionals


W dniach 4-5 czerwca 2024 r. kadetka Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. str. Sonia Zawada, brała udział w trzeciej edycji wydarzenia Young Civil Protection Professionals (YCPP), które zostało zorganizowane przez Komisję Europejską, pod egidą Unijnej Sieci Wiedzy Ochrony Ludności. Głównym celem spotkania, które miało miejsce w Brukseli, było poszerzenie wiedzy młodych osób na temat Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Spotkanie było skierowane do osób w wieku 18-30 lat, działających w obszarze ochrony ludności, w tym członków personelu służb ratowniczych. Tegoroczna edycja wydarzenia zorganizowana została równolegle z Europejskim Forum Ochrony Ludności, podczas którego młodzi ludzie mogli poznać bardziej doświadczone osoby z europejskiej społeczności ochrony ludności. Udział st. str. Soni Zawady jest przede wszystkim dużym wyróżnieniem i nobilitacją dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, która mogła oddelegować do udziału w wydarzeniu osobę reprezentującą młode pokolenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, będące u progu działań związanych między innymi z określaniem kierunków rozwoju naszej formacji. Gratulujemy udziału w wydarzeniu i życzymy dalszych sukcesów w nauce i służbie. 
Opracowanie: bryg. Rafał Wypych, SA PSP Poznań
Zdjęcia: archiwum prywatne st. str. kdt Sonia Zawada, SA PSP Poznań.    Galeria