Aktualności

Zajęcia doskonalące z zakresu gaszenia pożarów samochodów elektrycznych.

-
W dniu 17 października 2022 r. w SA PSP w Poznaniu zorganizowano zajęcia doskonalące z zakresu gaszenia pożarów samochodów elektrycznych. Podczas zajęć omówiono zagadnienia związane z charakterystycznymi cechami pożarów opisywanych pojazdów, wskazując potencjalne utrudnienia oraz zagrożenia mogące wystąpić w trakcie trwania pożaru. Ponadto w formie pokazu  zaprezentowano jeden ze sposób praktycznego postępowania w przypadku wystąpienia konieczności schładzania akumulatora zasilającego jednostkę napędową analizowanego pojazdu. W zajęciach,  których prelegentem był przedstawiciel firmy Rosenbauer, udział wzięli przedstawiciele kadry oraz słuchacze Szkoły.  


Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, bryg. Mariusz Międzybrodzki,
Zdjęcia: str. kdt Jakub Szmaglik.


Galeria