Aktualności

Zajęcia dydaktyczne na terenie obszarów leśnych Nadleśnictwa Włoszakowice

-

W dniu 15 oraz 16 września 2022 roku kadeci Dziennego Studium Aspiranckiego XXXI uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych zorganizowanych na terenie obszarów leśnych Nadleśnictwa Włoszakowice, jednostki organizacyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.  Ideą organizacji zajęć na terenie leśnym było wprowadzenie kadetów w przedmiot Profilaktyka w ochronie przeciwpożarowej i praktyczny aspekt zajęć z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej obszarów leśnych, który będzie szeroko omawiany na zajęciach drugiego roku. Tematem przewodnim przeprowadzonych zajęć były Zagrożenia pożarowe obszarów leśnych.
Dzięki uprzejmości Pana Tomasza Furmańczaka - Nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszakowice, a także Pana Marka Wąsowicza - Starszego Specjalisty                  ds. edukacji leśnej i ochrony przeciwpożarowej, kadeci zapoznali się z istotnymi aspektami funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie obszarów leśnych w naszym kraju, a także lasach Nadleśnictwa Włoszakowice. Po spotkaniu wprowadzającym w przedmiotową tematykę, udaliśmy się do bazy sprzętu leśnego, która wyposażona jest w sprzęt i urządzenia przydatne do ograniczania rozprzestrzeniania, gaszenia i dogaszania pożarów lasów, zarośli oraz upraw rolniczych. Znajdujące się w bazie wyposażenie uzależnione jest od kategorii zagrożenia pożarowego lasu, do której należy Nadleśnictwo Włoszakowice. Kolejnym bardzo ważnym elementem infrastruktury stanowiącej zabezpieczenie przeciwpożarowe lasu są zbiorniki wodne wraz z punktami czerpania, stanowiące źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Kadeci dowiedzieli się ile występuje takich źródeł na terenie nadleśnictwa, których rozlokowanie jest ściśle określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach. Jedną z ciekawostek było także poznanie zasad odczytywania umieszczanych w północno-wschodnim rogu skrzyżowania linii oddziałowych w lesie słupków  z numerami przylegających oddziałów.  Warto dodać, że dzięki słupkom oddziałowym możemy się łatwiej zorientować w terenie, ponieważ  mapy leśne posiadają naniesioną numerację oddziałów. W przypadku braku mapy możemy przy ich pomocy określić strony świata. Jeżeli na słupku mamy numery czterech różnych oddziałów to narożnik słupka między dwoma najniższymi numerami wskazuje północ.
Kulminacyjnym punktem naszych zajęć była możliwość wejścia na dostrzegalnię przeciwpożarową, której wysokość wieży wynosi 42 m                i usytuowana jest 129, 4 m nad poziomem morza. Pan Stanisław, który pełnił dyżur obserwatora na dostrzegalni, wyjaśnił w jaki sposób prowadzona jest obserwacja, a także w jaki sposób określa się miejsce powstania pożaru.   
Na zakończenie naszych zajęć przygotowany został poczęstunek grillowy. Do jego przygotowania posłużył węgiel drzewny, który jest wypalany w specjalnym piecu do wypalania węgla drzewnego. Retorta, która znajduje się na terenie Leśnictwa Krzyżowiec, została odtworzona  w 2011 roku na pamiątkę istniejących na tych terenach pieców do wypalania węgla drzewnego pochodzących sprzed II Wojny Światowej. Pozyskiwany w ten sposób węgiel służył wówczas do napędzania silników. Obecnie piec stanowi jedną z atrakcji turystycznych tego terenu. Przed wypałem piec wypełniamy około 10 metrami sześciennymi opału różnej długości, tak by szczelnie wypełnić jego wnętrze. Na górze znajduje się metalowa czapa, która w początkowej fazie jest odsunięta, powstaje w ten sposób charakterystyczny ciąg powietrza. Po około 2 godzinach przykrywany jest metalową pokrywą, a dym uchodzi przez cztery murowane kominy. W ten sposób kontrolowany jest proces wypalania.
Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Włoszakowice oraz jego pracownikom, kadeci dowiedzieli się wielu cennych informacji z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego obszarów leśnych, które zapewne wpłynie na podniesienie poziomu wiedzy w tym zakresie. 
Za tą możliwość, w imieniu szkolnej społeczności strażackiej, raz jeszcze serdecznie dziękujemy. 

Opracowanie: mł. bryg. Rafał Wypych, SA PSP Poznań
Zdjęcia: mł. bryg. Rafał Wypych, str. kdt Jakub Szmaglik, SA PSP Poznań.Galeria