Aktualności

Zajęcia praktyczne z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego na obiekcie Aquanet S.A. w Poznaniu.

-

W dniach 22, 23 i 24 listopada 2022r. kadeci DSA 31 SA PSP w Poznaniu brali udział w ćwiczeniach na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody Aquanet S.A. w Poznaniu. Tematem przewodnim zajęć była organizacja działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego podczas usuwania awarii chemicznych spowodowanych uwolnieniem się chloru do atmosfery. W ćwiczeniach udział brali również członkowie Nieetatowej Drużyny Ratownictwa Chemicznego przedsiębiorstwa Aquanet. Organizacja zajęć w oparciu o infrastrukturę przedmiotowej Stacji dała możliwość zapoznania się uczestników z zagrożeniami chemicznymi występującymi na terenie SUW Aquanet S.A. w Poznaniu. Wykonawcze elementy ćwiczeń umożliwiły doskonalenie współdziałania kadetów Szkoły oraz ratowników NDRCh przedsiębiorstwa Aquanet S.A. przy rozszczelnieniu zbiornika ciśnieniowego z chlorem, konieczności przeprowadzenia ewakuacji poszkodowanych z obszaru skażenia i udzielenia im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Korzystając z możliwości miejsca ćwiczeń uczestnicy praktycznie przećwiczyli również ograniczanie chmury gazu rozproszonymi prądami wody oraz zabezpieczanie wycieku ze zbiornika ciśnieniowego na chlor w komorze odgazowania z absorberami z węglem aktywnym. Praktyczna forma ćwiczeń okazała się również doskonałym sposobem weryfikacji wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych nabytych podczas wcześniejszych zajęć w Szkole.
Z ramienia Aquanet S.A. prowadzącym zajęcia był Pan  Tomasz Rajewicz - dowódca Nieetatowej Drużyny Ratownictwa Chemicznego, który podzielił się swoim doświadczeniem i wiedzą niezbędną w tego typu sytuacjach. 

Opracowanie: bryg. Karolewska Magdalena, bryg. Breś Jacek, bryg. Berus Przemysław,
Zdjęcia: bryg. Karolewska Magdalena, bryg. Breś Jacek.


Galeria