Aktualności

Zajęcia szkolnego kółka zainteresowań TZP

-
Od 21 listopada 2018 roku do 24 stycznia 2019 roku kadeci Dziennego Studium Aspirantów 27 i 28 zrzeszeni w szkolnym kole zainteresowań Taktyki Zwalczania Pożarów przeprowadzili na szkolnym poligonie pożarniczym w Luboniu oraz na placu szkoły szereg ćwiczeń mających na celu doskonalenie posiadanych już umiejętności oraz naukę nowych.

Jednym z założeń scenariuszy, z którymi przyszło im się zmierzyć był pożar autobusu miejskiego. Pod nadzorem  instruktorów realizowali scenariusz, zgodnie z którym w zaparkowanym na pętli autobusowej pojeździe doszło do awarii podzespołów silnika, następstwem czego był pożar. Kierowca próbował opanować zdarzenie przy użyciu gaśnic proszkowych, jednak bez powodzenia. Zadaniem zastępów przybyłych na miejsce zdarzenia była lokalizacja pożaru oraz jego ugaszenie.

Ćwiczenie miało na celu doskonalenie współpracy w zastępach, szlifowanie umiejętności związanych z technikami operowania prądami gaśniczymi wody oraz zapoznanie osób pełniących funkcje dowódcze z procedurami związanymi z kompleksową obsługą zdarzenia.

Następne zajęcia polegały na przeprowadzeniu obserwacji zjawisk pożarowych podczas spalenia tzw. "domku dla lalek", który w małej skali odzwierciedla procesy zachodzące podczas pożarów wewnętrznych. Do ćwiczeń wykorzystano dwa modele: mały domek oraz domek z okapem. 

Ćwiczenia te pozwalają zaobserwować przebieg rozwoju pożaru od momentu jego powstania. Dodatkowo pozwalają nauczyć się rozpoznawać sygnały wskazujące na możliwość wystąpienia rozgorzenia, wstecznego ciągu płomieni lub zapalenia gazów pożarowych.

Kolejnym zagadnieniem było przeprowadzenie natarcia na pożar z zastosowaniem środków gaśniczych w postaci dwutlenku węgla oraz proszku gaśniczego. W potocznej nomenklaturze pożarniczej działania takie nazywane są "chemicznym opóźnianiem pożaru". Ma ono na celu wprowadzenie do środowiska pożarowego środka gaśniczego - przed podaniem prądów wody, który spowoduje rozrzedzenie atmosfery produktów spalania.

Zwieńczeniem cyklu spotkań były ćwiczenia gorące w modułowym wielokontenerowym symulatorze do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych. Założenie do realizacji polegało na przeprowadzeniu natarcia na pożar z jednoczesnym chłodzeniem produktów spalania znajdujących się w pomieszczeniu oraz aktywnym wycofaniu się z zabezpieczeniem drogi odwrotu.

Po przeprowadzonych zajęciach instruktorzy przeprowadzili podsumowanie z kadetami. Wysoki i  merytoryczny poziom kadry dydaktycznej pozwala na kierunkowanie kadetów w zakresie zajęć doskonalących, co w przyszłości przełoży się na przygotowanie przyszłych liderów dziedzinowych. Doskonalenie prawidłowych nawyków rzemiosła wpłynie na ugruntowanie umiejętności i zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przyszłych dowódców.

Opiekunem szkolenia dodatkowego z zakresu zwalczania pożarów jest st. asp. Krzysztof Tomczak, którego bogate doświadczenie doceniają nie tylko kadeci.Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: st. kpt. Daniel Przewoźniak, mł. asp. Radosław Dziągwa, str. kdt Piotr Stankiewicz - SA PSP w Poznaniu


Galeria