Aktualności

Zajęcia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

-
W dniu 21 grudnia br. w ramach ponadprogramowych zajęć z przedmiotu Taktyka Zwalczania Pożarów na terenie poligonu szkolnego w Luboniu przeprowadzono zajęcia z  zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Zajęcia ukierunkowane były na doskonalenie umiejętności poruszania się ratowników w pomieszczeniach zadymionych, identyfikację oznak pożaru oraz ocenę i właściwy dobór technik ratowniczych zapewniających skuteczne i bezpieczne likwidowanie zagrożenia pożarowego w określonych przypadkach.  Zajęcia podzielone były na dwie części:
  • część teoretyczną, podczas której instruktorzy omówili zasady BHP obowiązujące podczas zajęć, a także przedstawione zostały podstawy fizykochemicznego modelu przebiegu pożaru w pomieszczeniu, ze wskazaniem cech charakterystycznych zjawiska istotnych z punktu widzenia podejmowanych działań ratowniczych,
  • część praktyczną, podczas której uczestnicy zajęć pod nadzorem instruktorów wykonywali omówione wcześniej elementy taktyki zwalczania pożarów. Modelem odwzorowania warunków rzeczywistych, na którym prowadzono praktyczną część zajęć był trenażer pożarów wewnętrznych.
Zajęcia zorganizowane zostały przez funkcjonariuszy wydziału kształcenia SA PSP w Poznaniu, odpowiedzialnych za realizację zajęć  z przedmiotu Taktyka Zwalczania Pożarów, a grono uczestników stanowili słuchacze DSA. Mając na uwadze charakter zajęć oraz duże zainteresowanie z jakim spotkała się powyższa inicjatywa wstępnie na styczeń 2022 roku zaplanowano kolejną jej edycję.

Opracował: mł. kpt. Michal Bajur, SA PSP Poznań
Zdjęcia: sekc. kdt Łukasz Rutkowski, SA PSP Poznań


Galeria