Aktualności

Zajęcia z zakresu organizacji akji ratowniczej podczas pożaru domu pomocy społecznej.

-
W dniach 7,8,13 czerwca br. w ramach zajęć dla słuchaczy Dziennego Studium Aspirantów z przedmiotu Taktyka Zwalczania Pożarów zorganizowano zajęcia z zakresu organizacji akcji ratowniczej podczas pożaru domu pomocy społecznej. Zajęcia ukierunkowane były na doskonalenie umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi podczas zdarzeń o powyższym charakterze, doskonalenie technik przeszukiwania pomieszczeń zadymionych, zwalczania pożarów wewnętrznych oraz doskonalenie technik ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania wraz z udzielaniem im kpp. Charakter zajęć ukazywał każdy z elementów rzeczywistego działania ratowniczego, począwszy od prawidłowego przyjęcia zgłoszenia, jego weryfikację, dysponowanie SIS do miejsca zdarzenia jak i rzeczywiste podejmowanie działań ratowniczych. Organizacyjnie zajęcia przeprowadzono na bazie poligonu szkolnego w Luboniu,  oddzielnie dla każdego z plutonów DSA 31 z czego dwa pierwsze dni miały charakter zajęć dziennych, a w dniu 13 czerwca podobne założenie taktyczne w formie symulowanej akcji ratowniczej zorganizowano w porze nocnej. W zajęciach uczestniczyli wykładowcy i instruktorzy wydziału kształcenia oraz wydziału poligonu, kadra szkolnej jednostki ratowniczo-gaśniczej i wydziału technicznego SA PSP w Poznaniu. Całość ćwiczeń udokumentowana została w postaci statycznego i dynamicznego zapisu cyfrowego w tym zapisu przy użyciu dronów dzięki czemu pozyskano bogaty materiał szkoleniowy odnoszący się do wielu zagadnień dydaktycznych. Zajęcia zorganizowane w porze nocnej nagrywano korzystając ze wsparcia operatorów z JRG 6 KM PSP w Poznaniu, którzy udokumentowali podejmowane działania ratownicze w postaci zapisu obrazu rzeczywistego oraz w postaci zapisu termowizyjnego. Zajęcia w porze nocnej osobiście wizytował Komendant SA PSP w Poznaniu, st. bryg. Maciej Zdęga.


Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, 
Zdjęcia: bryg. Przemysław Berus, mł.kpt. Michał Bajur, mł.ogn. kdt Łukasz Rutkowski.


Galeria