Aktualności

Zakończenie Kursu XXXIX

-
Ostatnie realizowane w naszej Szkole, w roku 2010, Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – kurs XXXIX - zostało zakończone. Trzydziestu słuchaczy z województw wielkopolskiego i dolnośląskiego w terminie od 20.09.2010 do 17.12.2010 pogłębiało swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. W efekcie zaliczeń uzyskanych z poszczególnych przedmiotów łączna średnia kursu wyniosła 3,94, a najwyższą średnią indywidualną uzyskała Beata Liberska – 4,71. W dniach 14-15 grudnia odbyły się egzaminy; teoretyczny i praktyczny. W wyniku klasyfikacji końcowej 29 słuchaczy przyjęło w dniu dzisiejszym z rąk Komendanta Szkoły świadectwa ukończenia kursu oraz akty mianowania na stopień sekcyjnego. Prymusami kursu zostali Beata Liberska i Dariusz Krzywonos (średnia 4,45). Słuchacze ze wzbogaconą wiedzą, nowymi znajomościami, ale i z poczuciem ulgi, że trudny czas rozłąki z Rodzinami już się zakończył, powrócą do swoich domów.

AN