Aktualności

Zakończenie szkolenia podstawowego

-

22 czerwca 2018 r. zakończyło się Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak. Od dnia 13 listopada 2017 r. 33 strażaków z województw: świętokrzyskiego, kujawsko - pomorskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, opolskiego, warmińsko - mazurskiego, śląskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i pomorskiego (w tym 8 osób spoza PSP - 4 osoby z ANWIL S.A., 3 osoby z Powiatowych Urzędów Pracy oraz 1 osoba z KGHM Polska Miedź S.A.) zdobywało wiedzę pożarniczą oraz umiejętności praktyczne celem  wykonywania zawodu strażaka w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie, zorganizowane w systemie skoszarowanym, realizowane zgodnie z programem szkolenia, w trzech następujących po sobie blokach: podstawowym, praktyk zawodowych w jednostce ratowniczo-gaśniczej oraz zasadniczym. Egzaminy końcowe w dniu 21 czerwca 2018 r. przeprowadzono na szkolnym poligonie pożarniczym w Luboniu z przedmiotów: Sprzęt do działań ratowniczo - gaśniczych, Taktyka zwalczania pożarów i Taktyka działań ratowniczych.

Najlepsze wyniki w nauce uzyskały: str. Magdalena Cieślak i  str. Karolina Muzolf - Kamińska.

 

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Twardowski - SA PSP w Poznaniu

Zdjęcia: asp. sztab. Janusz Sosiński - SA PSP w Poznaniu