Aktualności

Zakończenie szkolenia podstawowego

-
07 lutego 2020 roku zakończyło się szkolenie podstawowe w zawodzie strażak. Od dnia 1 lipca 2019 roku 37 strażaków z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego zdobywało wiedzę pożarniczą oraz umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania zawodu strażaka w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie, zorganizowane w systemie skoszarowanym, realizowane zgodnie z programem szkolenia w trzech następujących po sobie blokach: podstawowym, praktyk zawodowych w jednostce ratowniczo-gaśniczej oraz zasadniczym. Zakończyło się egzaminami, które przeprowadzono w dniach 05 lutego egzamin teoretyczny w sali audiowizualnej, 06 lutego 2020 roku egzamin praktyczny na szkolnym poligonie pożarniczym w Luboniu z przedmiotów: Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych, Taktyka zwalczania pożarów i Taktyka działań ratowniczych.

Wszystkim słuchaczom, którym udało się uzyskać wynik pozytywny serdecznie gratulujemy. Najlepsze wyniki w nauce uzyskał prymus szkolenia str. Daniel Cybulski.

Gratulujemy zdobycia nowych kwalifikacji, życzymy powodzenia oraz kolejnych awansów.


Opracował: st. bryg. Tomasz Nowicki, SA PSP Poznań
Zdjęcia: mł. asp. Dawid Rendszmid, SA PSP PoznańGaleria