Aktualności

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaka SPS 3

-
29 marca 2019 roku zakończyło się szkolenie podstawowe w zawodzie strażak. Od dnia 3 września 2018 roku 30 strażaków z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego zdobywało wiedzę pożarniczą oraz umiejętności praktyczne celem wykonywania zawodu strażaka w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie, zorganizowane w systemie skoszarowanym, realizowane zgodnie z programem szkolenia w trzech następujących po sobie blokach: podstawowym, praktyk zawodowych w jednostce ratowniczo-gaśniczej oraz zasadniczym zakończone było egzaminami, które przeprowadzono w dniach 27 i 28 marca 2019 roku w sali audiowizualnej Szkoły oraz na szkolnym poligonie pożarniczym w Luboniu z przedmiotów: Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych, Taktyka zwalczania pożarów i Taktyka działań ratowniczych.

26 słuchaczom udało się uzyskać wynik pozytywny. Najlepsze wyniki w nauce uzyskał prymus szkolenia str. Norbert Dąbrowicz.

Gratulujemy zdobycia nowych kwalifikacji, życzymy powodzenia oraz kolejnych awansów.Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: Agnieszka Chmiel - SA PSP w PoznaniuGaleria