Aktualności

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaka SPS 4

-
27 czerwca 2019 roku zakończyło się szkolenie podstawowe w zawodzie strażak. Od dnia 5 listopada 2018 roku 31 strażaków z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego zdobywało wiedzę pożarniczą oraz umiejętności praktyczne celem wykonywania zawodu strażaka w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie, zorganizowane w systemie skoszarowanym, realizowane zgodnie z programem szkolenia w trzech następujących po sobie blokach: podstawowym, praktyk zawodowych w jednostce ratowniczo-gaśniczej oraz zasadniczym zakończone było egzaminami, które przeprowadzono w dniach 25 i 26 czerwca 2019 roku w sali audiowizualnej Szkoły oraz na szkolnym poligonie pożarniczym w Luboniu z przedmiotów: Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych, Taktyka zwalczania pożarów i Taktyka działań ratowniczych.

Wszystkim słuchaczom udało się uzyskać wynik pozytywny. Najlepsze wyniki w nauce uzyskał prymus szkolenia str. Jacek Marcinek.

Gratulujemy zdobycia nowych kwalifikacji, życzymy powodzenia oraz kolejnych awansów.Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: ogn. Piotr Janiuk - SA PSP w Poznaniu


Galeria