Aktualności

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaka SPS 5

-
5 lipca 2019 roku zakończyło się szkolenie podstawowe w zawodzie strażak. Od dnia 26 listopada 2018 roku 30 strażaków z województwa wielkopolskiego zdobywało wiedzę pożarniczą oraz umiejętności praktyczne celem wykonywania zawodu strażaka w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Był to kurs wyjątkowy, ponieważ realizowany był w oparciu o współpracę pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, Komendą Miejską PSP w Poznaniu a Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu.

Szkolenie, zorganizowane w systemie skoszarowanym, realizowane zgodnie z programem szkolenia w trzech następujących po sobie blokach: podstawowym, praktyk zawodowych w jednostce ratowniczo-gaśniczej oraz zasadniczym zakończone było egzaminami, które przeprowadzono w dniach 2 i 3 lipca 2019 roku w sali audiowizualnej Szkoły oraz na szkolnym poligonie pożarniczym w Luboniu z przedmiotów: Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych, Taktyka zwalczania pożarów i Taktyka działań ratowniczych.

W uroczystym zakończeniu szkolenia udział wzięli Wielkopolski Komendant Wojewódzki bryg. Andrzej Bartkowiak, Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. Jan Kołdej wraz ze swoimi zastępcami bryg. Tomaszem Wiśniewskim i st. bryg. Wiesławem Pokorskim oraz kadra dydaktyczna Szkoły Aspirantów oraz Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

27 słuchaczy uzyskało wynik pozytywny. Najlepsze wyniki w nauce uzyskał prymus szkolenia str. Łukasz Bartol.

Gratulujemy zdobycia nowych kwalifikacji, życzymy powodzenia oraz kolejnych awansów.Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: ogn. Piotr Janiuk - SA PSP w Poznaniu


Galeria