Aktualności

Zakończenie XXXVIII Kursu Uzupełniającego

-

W Szkoleniu Uzupełniającym Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej - kurs XXXVIII, trwającym od 06.09.2010 do 03.12.2010, uczestniczyło 30 słuchaczy z województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego. Wszyscy słuchacze zdali egzamin teoretyczny i praktyczny z wynikiem pozytywnym. Najwyższą średnią (4,45) ex equo uzyskali Błażej Centkowski, Beata Gołowenko, Krzysztof  Waldowski, Bartłomiej Wolan. W dniu dzisiejszym słuchacze odebrali z rąk Komendanta Szkoły świadectwa ukończenia kursu oraz akty mianowania na stopień sekcyjnego. Po trzech miesiącach wytężonej pracy i nauki, z zapasem nowej wiedzy i doświadczeń,  szczęśliwi absolwenci powrócą do swoich domów i macierzystych jednostek.

AN