Aktualności

Zakończyło się 50 SzUSJOP

-
W ostatni piątek 25 strażaków z województwa wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego zakończyło sukcesem trzy miesiące wytężonej nauki  i ćwiczeń. Elewi zdobywali wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie obejmującym wymagania dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej. Kurs 50 dał się poznać wykładowcom jako grupa zabiegająca o zdobycie szerokiej wiedzy, czego dowodem jest uzyskana średnia ocen  4,13. Również średnie ocen z egzaminów końcowych należą do bardzo dobrych. Elewi uzyskali oceny egzaminacyjne na poziomie:  4,21 z egzaminu teoretycznego oraz 4,40 z egzaminu praktycznego, które przeprowadzone były z przedmiotów: wyposażenie techniczne, taktyka działań gaśniczych, taktyka działań ratowniczych.  Uczestnicy kursu wyróżniali się zdyscyplinowaniem i zaangażowaniem w życiu Szkoły Aspirantów, na terenie której spędzili ponad 90 dni. Mamy nadzieję spotkać się z nimi wkrótce podczas kolejnego etapu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik pożarnictwa.

Najwyższą średnią tj. 4,36 uzyskali: str. Artur Burchacki, st. str. Tomasz Jeger oraz st. str.  Adrian Kołodziejczak.


Zdjęcie grupowe do pobrania znajdziesz TUTAJ.
PN