Aktualności

Zakończyło się 59 SzUSJOP

- Wczoraj 30 strażaków z województw: pomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego zakończyło trzy miesięczne Szkolenie Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej. Elewi zdobywali wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie obejmującym wymagania dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej. Kurs 59 dał się poznać wykładowcom jako grupa zabiegająca o zdobycie szerokiej wiedzy. Egzaminy końcowe przeprowadzone były z przedmiotów: wyposażenie techniczne, taktyka działań gaśniczych, taktyka działań ratowniczych.  Uczestnicy kursu wyróżniali się zdyscyplinowaniem i zaangażowaniem w życiu Szkoły Aspirantów, na terenie której spędzili ponad 90 dni.

Najwyższą średnią ocen - 4,82 uzyskał Wojciech Jaszkul z Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim.

PN