Aktualności

ZASILANIE AWARYJNE Z DOSTAWĄ AGREGATU 247 kVA

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zrealizowała zadanie zakupu agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego typu FD 250 I-ST, o mocy 247 kVA, pojemności zbiornika paliwa 450 l i masie całkowitej 2140 kg.
Czas pracy przy powyższych parametrach z pełnym zbiornikiem paliwa i przy 100% obciążeniu wynosi - 8 h. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy z firmą FOGO Spółka z o.o. z siedzibą w Wilkowicach. Środki finansowe, w wysokości 145 tys. zł, pochodziły w całości ze środków budżetu państwa.
Agregat prądotwórczy do zasilania awaryjnego będzie zasilał w razie potrzeb Sekcję Gospodarki Żywnościowej oraz Szkolną Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą wraz z niezbędną strukturą teleinformatyczną.


Galeria