Aktualności

Zawody Pożarnicze Wojskowych Straży Pożarnych.

W dniu 16 września br. na terenie Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia "Zawodów Pożarniczych Wojskowych Straży Pożarnych na szczeblu Sił Zbrojnych RP". Zawody były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz weryfikacji poziomu przygotowania uczestników w zakresie rzemiosła pożarniczego. Najlepsza okazała się Wojskowa Straż Pożarna - Zespół Techniczny Komendy Portu Wojennego z Gdyni, na drugim miejscu znalazła się jednostka z 3 Regionalnej Bazy Logistycznej - Skład Życzyn, a na trzecim jednostka z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań - Krzesiny. 
Uroczystość była również okazją do zapoznania się z ofertą bazy dydaktycznej Szkoły Specjalistów Pożarnictwa oraz możliwością wymiany doświadczeń w zakresie ewaluacji kierunków szkolenia specjalistycznego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej co spotkało się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości.
Z ramienia SA PSP w Poznaniu udział w uroczystości wziął Komendant Szkoły, st. bryg. Maciej Zdęga.

Pełny tekst opracowania dostępny jest na stronie internetowej portalu Remiza.pl.

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Remiza.pl,
Zdjęcia: st. bryg. Maciej Zdęga, strona internetowa Remiza.pl.


Galeria