Przetargi

Postępowanie zakończone

LP Zamawiający Nr referencyjny Przedmiot zamówienia Jednostka miary Ilość Kod CPV Rodzaj Wartość szacunkowa Pozycja budżetowa Data wszczęcia postępowania Data zakończenia postępowania Uwagi
1 Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu ST-IV-2370.1.2018 Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych 1581000-9 D Powyżej 30 tys. euro 2018-01-03 2018-10-31
2 SA PSP Poznań ST-IV.2370.2.2018 Sukcesywna dostawa wyrobów wędliniarskich. kg 15131120-2 D Poniżej 135 000 Euro 4220 01.2018 10.2018
3 Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu ST-IV-2370.3.2018 Dostawa przedmiotów i elementów umundurowania Szt. 35811100-3 D poniżej 144 tys. euro 2018-02-20 2019-12-31
4 SA PSP Poznań ST-IV.2370.4.2018 Dostawa przedmiotów umundurowania oraz odzieży specjalnej 18800000-7, 18130000-9 D Poniżej 144 000 Euro 4210.04, 4210.13 03.2018 10.2018
5 SA PSP Poznań ST-IV.2370.5.2018 Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego klasy ciężkiej dla SA PSP w Poznaniu. szt. 1 34144210-3 D Powyżej 144 000 Euro 6060 04.2018 11.2018
6 SA PSP Poznań ST-IV.2370.6.2018 Dostawa środków ochrony indywidualnej. para, para, sztuka 110, 115, 60 18800000-7, 18410000-6 D Poniżej 144 000 Euro 4210.13 05.2018 08.2018
7 SA PSP Poznań ST-IV.2370.7.2018 Budowa stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 45231600-1 R 5 548 000 Euro 6050 05.2018 08.2018
Pozostałe Lata ( wybiez pozycję z listy aby zobaczyć plan zamówień z danego roku)