Publikacje

Dochodzenia

-
DOCHODZENIA  POPOŻAROWE
 

Dochodzenia popożarowe to nadal niedoceniany i niedofinansowany obszar w działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Polsce. Ustalanie przyczyn pożarów to ustawowe zadanie Policji i Prokuratury. W zakresie zadań Państwowej Straży Pożarnej leży określanie wstępnej przyczyny pożaru i odbywa się to w większości przypadków podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Odpowiedzialnym za wstępne określenie przyczyny powstania pożaru oraz jego rozprzestrzenienia się jest dowodzący działaniami. W przypadkach dużych pożarów, pożarów z udziałem ofiar śmiertelnych lub dużej liczby poszkodowanych, wstępna przyczyna pożaru może być jeszcze ustalana podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych w obiekcie po pożarze przez zespół kontrolny powołany decyzją właściwego terenowo komendanta.

 

Właściwa organizacja dochodzeń popożarowych powinna być ważnym elementem strategii bezpieczeństwa pożarowego. Jeśli potrafimy prawidłowo i w krótkim okresie czasu ustalić przyczynę pożaru, to możemy skutecznie działać w obszarze prewencji. Jak pokazują przykłady dobrej organizacji dochodzeń popożarowych oraz wdrożenia dobrych praktyk w ustalaniu przyczyn pożarów w takich krajach jak USA, Wielka Brytania, Szwecja można w tej dziedzinie osiągnąć duży sukces, którego wymiernym efektem jest np. ograniczenie ilości podpaleń, ograniczenie ogólnej liczby pożarów, zmniejszenie wielkości strat pożarowych oraz poprawa bezpieczeństwa materiałów, procesów technologicznych, konstrukcji maszyn i urządzeń. W państwach, które w tym obszarze osiągnęły sukces, organizacja dochodzeń popożarowych oparta jest na współpracy służb policji i straży pożarnej.

 

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zainicjowała w ostatnich latach szereg działań ukierunkowanych na poprawę standardów w zakresie wstępnego ustalania przyczyn powstawania pożarów. Działalność w tym obszarze skierowana jest głównie na ukazanie problemu i jego następstw, pokazanie skutecznej organizacji dochodzeń popożarowych oraz najlepszych praktyk w zakresie wstępnego ustalania przyczyn pożarów.

 
Działania te prowadzone są poprzez:
  • organizację międzynarodowych konferencji z udziałem ekspertów i praktyków z państw wiodących w tym obszarze
  • organizację praktycznych kursów z dochodzeń popożarowych
  • organizację warsztatów dla ekspertów
  • publikowanie materiałów konferencyjnych.

Adresatem powyższych działań są instytucje odpowiedzialne za sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego, a więc Policja, Prokuratura, Państwowa Straż Pożarna oraz biegli z list sądów okręgowych, eksperci niezależni, towarzystwa ubezpieczeniowe.

 

W zakładkach tematycznych na tej stronie:
  • Konferencje z dochodzeń popożarowych - RCF (Research into the Causes of Fire)
  • Warsztaty - FIW (Fire Investigation Workshop)
  • Kursy - FIC (Fire Investigaton Course)
można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące konferencji, warsztatów i kursów organizowanych w Poznaniu. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z zamieszczonymi tam informacjami i skorzystania z aktualnej oferty szkoleniowej i spotkań tematycznych z zakresu dochodzeń popożarowych.
 
Propozycje dotyczące tematyki spotkania można nadsyłać na adres: guzewski@wp.pl

 

Piotr Guzewski