Publikacje

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa dla kwalifikacji BPO.03 (DSA 29), MS.20 (KKZ IX), MS.21 (DSA 28) i Z.23 (KKZ VIII)


I. Kwalifikacja BPO.03

1. egzamin pisemny 11 - 12 sierpnia 2020 r. wg harmonogramu

- umundurowanie wyjściowe letnie

- zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

2. egzamin praktyczny 17 - 21 sierpnia 2020 r. wg harmonogramu 

- umundurowanie specjalne

II. Kwalifikacja MS.20

1. egzamin pisemny 13 sierpnia 2020 r. wg harmonogramu

- umundurowanie wyjściowe letnie

- zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

2. egzamin praktyczny 22 - 31 sierpnia 2020 r. wg harmonogramu 

- umundurowanie specjalne

III. Kwalifikacja MS.21/Z.23

1. egzamin pisemny 3 czerwca 2020 r. godz. 12.00.

- umundurowanie wyjściowe letnie

- zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

2. egzamin praktyczny 3 czerwca 2020 r. godz. 15.00.

- umundurowanie wyjściowe letnie

- zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminu znajdują się na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu