Publikacje

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa dla kwalifikacji MS.20 (stare Z.22) i Z.23


I. Kwalifikacja MS.20/Z.22

1. egzamin pisemny 7 maja 2019 r. godz. 10.00 (zbiórka w Szkole godz. 9.30)

- umundurowanie wyjściowe letnie

- zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

2. egzamin praktyczny wg harmonogramu zamieszczonego w piśmie (w terminach od 8 - 21 maja 2019 r.)

- umundurowanie specjalne

II. Kwalifikacja MS.21/Z.23

1. egzamin pisemny 5 czerwca 2019 r. godz. 12.00 (zbiórka w Szkole godz. 11.30)

- umundurowanie wyjściowe letnie

- zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

2. egzamin praktyczny 6 czerwca 2019 r. godz. 11.00 (zbiórka w siedzibie Szkoły o 10.30)

- umundurowanie wyjściowe letnie

- zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), ołówek, gumkę; linijkę, temperówkę

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminu znajdują się na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu