Publikacje

Final Project Report 09

-
FINAL PROJECT REPORT
European Exchange of Best Practice in Arson Prevention and Investigation
 
 
W latach 2007-2008 Komenda Straży Pożarnej Hrabstwa Northumberland realizowała projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pt.: "European Exchange of Best Practice in Arson Prevention and Investigation". Beneficjentem tego projektu była również Polska, a mówiąc dokładnie Wielkopolska Policja i Państwowa Straż Pożarna. Jedno z głównych zadań w projekcie dotyczące organizacji specjalistycznego szkolenia w zakresie metodyki ustalania przyczyn pożarów zostało przygotowane przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Autorski program szkolenia opierający się na najnowszych osiągnięciach wiedzy z dochodzeń popożarowych przygotował zespół ekspertów z Polski i Wielkiej Brytanii w składzie: Piotr Guzewski - Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu, Dave Myers - Northumberland Fire and Rescue Service oraz Ian Foggett - Northumbria Police. W szkoleniu przygotowanym i przeprowadzonym w poznańskiej Szkole udział wzięli policjanci i strażacy z wybranych komend województwa wielkopolskiego oraz likwidatorzy szkód z Oddziału Wielkopolskiego PZU SA, łącznie 23 osoby. W lutym 2009 roku oficjalnie został przedstawiony raport podsumowujący wyniki projektu. Raport rozesłano do wiadomości wszystkich państw członkowskich UE oraz do państw kandydujących.
 
Podsumowanie projektu
Wnioski końcowe z raportu są dla Szkoły poznańskiej szczególnym wyróżnieniem. Bardzo wysoko oceniono poziom przygotowania merytorycznego szkolenia oraz warunki jego realizacji w oparciu o kadrę i zaplecze dydaktyczne Szkoły. Zdaniem ekspertów z Wielkiej Brytanii poznańska Szkoła spełnia warunki do prowadzenia szkoleń z zakresu metodyki ustalania przyczyn pożarów i może realizować tego typu szkolenia dla specjalistów z państw Unii Europejskiej. Rekomendacja ze strony ekspertów brytyjskich, posiadających największe doświadczenia w tym obszarze, jest niewątpliwie wyrazem uznania dla polskich osiągnięć i otwiera nam wrota do realizacji specjalistyczych zadań z niewątpliwie niszowego obszaru, jakim są dochodzenia popożarowe. Dzięki uzyskanej rekomendacji w październiku 2009 r. zrealizowano z dużym sukcesem w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu szkolenie z metodyki ustalania przyczyn pożarów dla 20 oficerów z komend czeskiej straży pożarnej. Było to pierwsze szkolenie dla grupy zagranicznej i wierzymy, że nie ostatnie.
 
Piotr Guzewski
 
WYBRANE STRONY Z RAPORTU