Publikacje

Historia


ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KOŁO NR 33 PRZY SZKOLE
ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

Historia Koła Nr 33 woj. wielkopolskiego
Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

  • 1996 rok - Powołanie Koła Emerytów i Rencistów przy Polskim Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów. przewodniczącym Koła został wybrany Andrzej Skorzanek, sekretarzem - Jan Dorofiejczyk, skarbnikiem - Barbara Moroz .
  • 1998 rok - Zrezygnowano z członkostwa w PZERiI i Przystąpiono do Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Powołano Koło Nr 33 w województwie wielkopolskim przy Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Prezesem Zarządu Koła został Andrzej Skorzanek, funkcje sekretarza powierzono Janowi Dorofiejczykowi ,a skarbnika Aleksandrowi Jaskólskiemu. Do Koła wstąpiło 32 emerytów.
  • 2003 rok - Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-wyborczym Koła wybrano Zarząd Koła. Członkami Zarządu Koła zostali - Prezes - Andrzej Skorzanek, v-prezes - Jerzy Majewski, sekretarz - Aniela Rembielak, skarbnik - Krzysztof Majchrzycki, Koło w tym czasie liczyło 41 członków.
  • 2007 rok - Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-wyborczym Koła wybrano Zarząd Koła; Prezes - Andrzej Skorzanek, sekretarz - Józef Wencek, skarbnik - Krzysztof Majchrzycki, Koło liczyło 43 członków.
  • 27 styczeń 2011 rok Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze, wybrany zarząd pozostał bez zmian. Koło liczy 34 członków.