Publikacje

Informacje nieudostępnione

INFORMACJE  NIEUDOSTĘPNIONE


W archiwum Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu znajdują się dokumenty, które mogą być udostępniane dla celów służbowych.

Udostępnianie akt archiwalnych odbywa się na zasadach obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodę na udostępnianie dokumentów wydaje Komendant Szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

Data publikacji : 23 marzec 2011
Data modyfikacji : 31 marzec 2011